Remsor

När man skär något i remsor blir det band. Man kan göra detta för hand men ofta finns det maskiner som kan göra det. Bilden visar bandspaghetti som är gjord i en pastamaskin.
Bild av FotoosVanRobin på Wikipedia.com CC-BY-SA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar